មេីលធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី៣ ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញា foodpanda (2/3)

ទែនៗ មកមេីលសម្រស់ជ័យលាភីធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី៣ ជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់នៃស្លាកសញ្ញា foodpanda  ប្រើប្រាស់ប្រូម៉ូកូដ Thidaek03 ដេីម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការកម្មង់ចាប់ពី៦ដុល្លាឡេីងទៅ 

Written by Fun

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

GIPHY App Key not set. Please check settings

មេីលធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី៣ ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញា foodpanda (1/3)

មេីលធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី៣ ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញា foodpanda (3/3)